Predaj rodinných domov pri Bratislave - Miloslavov

Druh nehnuteľnostiVýstavba rodinných domov - Eco - Domov


Vyhľadávanie


Profil spoločnosti

Zaoberáme sa predajom, prenájmom a kúpou nehnuteľností v Bratislave a jej blízkom okolí.

Pri kúpe, predaji a prenájme alebo pri záujme o kúpu vašej nehnuteľnosti pre Vás zabezpečíme:

 • spracovanie kompletných informácií o ponúknutej nehnuteľnosti
 • obhliadku nehnuteľnosti, odborné posúdenie a jej fotodokumentáciu
 • zaradenie Vašej nehnuteľnosti do našej databázy a jej inzerovanie v elektronických a tlačových médiách
 • obchodné stretnutia a rokovania s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodné dohody
 • zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV
 • zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy
 • vypracovanie znaleckých posudkov
 • vypracovanie kúpnych, zámenných, darovacích príp. nájomných zmlúv naším právnikom
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a jeho podanie na príslušný katastrálny úrad
 • overenie potrebných listín na notárskom úrade,
 • bankový depozit a dohľad nad finančným vyrovnaním naším právnikom
 • vypracovanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti
 • cielené vyhľadávanie nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta
 • po vyhľadaní požadovanej nehnuteľnosti zabezpečíme kompletný právny servis nutný k úspešnému uzavretiu obchodného prípadu
 • kvalitné finančné poradenstvo a prefinancovanie vašej nehnuteľnosti vrátane jej poistenia zabezpečíme v spolupráci s našimi partnermi
 • pre záujemcov o výstavbu a rekonštrukciu sprostredkujeme zrealizovanie stavebných a rekonštrukčných prác